Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Obchody 100-lecia ZNP

Uroczystość 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK oraz 25-lecie chóru nauczycielskiego „Con Anima”.

Dnia 17 września 2005 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się uroczystość obchodów 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60-lecia ZNP przy UMK. Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem sztandaru ZNP i odśpiewaniem hymnu państwowego przez chór.

Następnie Prezes Oddziału ZNP Urszula Polak i prezes ZNP przy UMK kol Bronisław Żurawski powitali gości przybyłych na tę uroczystość: JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Jamiołkowskiego, parlamentarzystów z woj. Kujawsko-Pomorskiego(senatora Mariana Żenkiewicza, posłów Bogana Lewandowskiego i Jerzego Wenderlicha), Marszałka Województwa Waldemara Achramowicza, Prezydenta Miasta Michała Zalewskiego, Ordynariusza Diecezji Toruńskiej ks. bp. Andrzeja Suskiego, Wiceprzewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego Janinę Jurę oraz przewodniczącego Zarządu Okręgu ZNP w Bydgoszczy Grzegorza Gruchlika, przedstawicieli wojska, dyrektorów szkół. Szczególnie serdecznie zostali przywitani Seniorzy, członkowie ZNP, z więcej niż 50-cio letnim stażem członkowskim.

Potem zabierali głos: Prezes Toruńskiego Oddziału ZNP kol. Urszula Polak, Prezes ZNP przy UMK kol. Bronisław Żurawski, Jego Magnificencja Rektor UMK prof. Andrzej Jamiołkowski, Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. Marian Żenkiewicz. Po wystąpieniach gości został odczytany „Akt nadania sztandaru” z okazji 100-lecia ZNP przez kol. Józefa Sawionka – Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego.

Kolejnym punktem uroczystości było dokonanie symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ przez przedstawicieli fundatorów nowego sztandaru i wpis do księgi pamiątkowej. W imieniu Zarządu Głównego dokonała tego kol. Janina Jura, wiceprezes ZNP. W imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał tego Marszałek Waldemar Achramowicz. W imieniu społeczeństwa miasta Torunia dokonał tego Prezydent Miasta Michał Zalewski a w imieniu Rady Miasta Torunia Przewodniczący Rady Józef Jaworski i Wiceprzewodniczący Rady Marian Frąckiewicz. W imieniu Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP dokonali tego kol. Grzegorz Gruchlik, prezes Okręgu oraz członek Prezydium Okręgu kol. Mariola Sokołowska. W imieniu Stowarzyszenia „Pedagogium” dokonali tego kol. Krystyna Kamińska i pos. Bogdan Lewandowski. W imieniu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich gwóźdź wbił i wpisał się do księgi jego prezes Antoni Stark. W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Szkole dokonał tego Prezes Stowarzyszenia Roch Kiełpiński a w imieniu Toruńskiego Oddziału ZNP dokonali tego kol. Józef Sawionek, Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego i kol. Józef Korman, przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów w Toruniu.

Następnie nastąpił uroczysty akt wręczenia nowego sztandaru Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stary sztandar Rady Zakładowej ZNP w Toruniu został odprowadzony do Sali Tradycji Związku. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń za zasługi dla polskiej oświaty, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa ZNP Sławomira Broniarza.

Odznaczenia otrzymały następujące osoby: – Złote Krzyże Zasługi: kol. Jan Karpik, kol. Anna Olszewska, kol. Aleksandra Sarnowska, kol. Tadeusz Wański, – Srebrne Krzyże Zasługi: kol. Danuta Brzuska-Ciechanowska, kol. Henryk Dąbrowski, kol. Stanisław Filak, kol. Violeta Gadzikowska, kol. Grzegorz Gruchlik, kol. Grażyna Kruszka, kol. Elżbieta Nowak, kol. Marek Ruciński,

Zostały także, za zasługi dla polskiej oświaty, wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej. Tymi wysokimi odznaczeniami, przyznawanymi nauczycielom zostały uhonorowane następujące osoby: Anna Blum, Teresa Burawska, Danuta Gumienna, Piotr Janiszewski, Barbara Kryger-Hęsiak, Barbara Morawska, Teresa Olszewska, Aleksandra Plea, Małgorzata Remiszewska-Baciók, Janina Wasicka, Irena Wolter i Wiesława Zalewska.

W związku z uchwałami Zarządu Głównego ZNP oraz Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, Złote Odznaki Związku Nauczycielstwa Polskiego zostały wręczone następującym koleżankom i kolegom należącym do Oddziału Toruńskiego ZNP: Janinie Wrończyk, Alicji Śliwińskiej, Grażynie Kruszka, Ewie Olszewskiej, Aleksandrze Plec, Teresie Wasilewskiej-Grajnert, Irenie Wolter, Jerzemu Banakiewiczowi, Antoniemu Starkowi i Bożenie Błaszkiewicz. Natomiast z organizacji uniwersyteckiej Złote Odznaki Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymali: prof. Andrzej Nowakowski, kol. Mirosław Rudewicz, prof. Eugenia Tęgowska, prof. Włodzimierz Tyburski, kol. Barbara Walczak i kol. Bronisław Żurawski.

Uhonorowano również 72 osoby „Odznakami 50 lat w ZNP”. Odznaka ta została ustanowiona przez Zarząd Główny ZNP dla najbardziej zasłużonych członków za 50-letni okres przynależności do Związku. Z organizacji uniwersyteckiej z rąk kol Janiny Jury, Wiceprezesa ZNP, odznaki te otrzymali: prof. Jacek Staszewski, kol, dr Stanisław Fedorowicz, kol. Maria Hanna Daroszewska oraz kol. Janina Kuldo.

Z okazji 20 rocznicy działalności chóru nauczycielskiego Con Anima Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił trzy osoby odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”: kol. Bożenę Błaszkiewicz, kol. Janusza Heykę i kol. Kazimierza Jaworskiego oraz kol. Błaszkiewicz i kol. Heykę odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”.

Zostały również wręczone członkom chóru Con Anima Odznaczenia Honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr:
Odznakę Złotą z Laurem otrzymał kol. Stanisław Czerniewski,
Złotymi Odznakami wyróżniono 9 osób,
Srebrnymi Odznakami wyróżniono 9 osób i Brązową Odznaką wyróżniono 3 osoby.

Zarząd Oddziału Toruńskiego ZNP wyróżnił 8 osób dyplomami uznania za zasługi w pracy chóru oraz Medalami pamiątkowymi 100-lecia ZNP 20 osób. Obchody zakończył występ Chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego „Con Anima” pod dyrekcją Janusza Heyki.

Końcowym aktem było odprowadzenie Sztandaru Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego przez poczet sztandarowy.