Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Historia

Informacje o działalności ZNP przy UMK można znaleźć w następujących opracowaniach:

  1. ZOZ przy UMK,[w] Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1945-1955 , PWN 1957 s. 324.
  2. W. Radomski –Związek Nauczycielstwa Polskiego,[w] Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1966-1980, Toruń 1992, s.199 – 227.
  3. J. Gzella –Zarys dziejów i działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK w Toruniu[2002-07-31].
  4. B. Żurawski –Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1980 – 2003, [2003-05-22].