Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Kontakt

ZNP przy UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Biuro Zarządu Uczelnianego
mieści się w budynku Rektoratu UMK ul. Gagarina 11, VI piętro, pok. 609
Telefony: 611-42-50 oraz 654-29-50
Biuro jest czynne we wszystkie dni robocze w godz. 8.00– 15.00.