Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

O ZNP w UMK

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest samorządnym i niezależnym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UMK oraz jego emerytów i rencistów.

Terenem działania Związku jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podległe mu jednostki organizacyjne, które znajdują się poza miastem Toruniem.

„… Związek rozwija działalność zmierzającą do podnoszenia społecznego uznania roli nauczyciela akademickiego i innych pracowników Uniwersytetu, jest rzecznikiem interesów, praw i godności wszystkich pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu, uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych określających prawa i obowiązki pracowników oraz warunków ich pracy, nadzoruje realizację ustawodawstwa pracy, współdziała z organami władzy i administracji państwowej w sprawach zatrudnienia pracowników…”

(ze statutu ZNP w UMK)