Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Skład Zarządu ZNP w UMK

Prezes

kol. Adam Wróblewski

Wiceprezesi

kol. Małgorzata Skórcz
kol. Teresa Ziemba-Graczyk

Sekretarz

kol. Barbara Kowalkowska

Skarbnik

kol. Barbara Pawlikowska

Członkowie Zarządu

kol. Marta Lenartowska
kol. Marek Kosobucki
kol. Krzysztof Strzemeski
kol. Robert Ślusarz