Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Skład Zarządu ZNP w UMK

Prezes

kol. Adam Wróblewski

Wiceprezesi

kol. Barbara Książkiewicz
kol. Małgorzata Skórcz
kol. Teresa Ziemba-Graczyk

Sekretarz

kol. Barbara Kowalkowska

Skarbnik

kol. Karol Karpiński

Członkowie Zarządu

kol. Jacek Brukarzewicz
kol. Marek Kosobucki
kol. Marta Lenartowska
kol. Barbara Pawlikowska
kol. Krzysztof Strzemeski
kol. Robert Ślusarz

Komisja Rewizyjna

kol. Maria Daroszewska
kol. Barbara Maroń
kol. Robert Rybak