Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ZNP

Uprzejmie przypominamy, że wszystkim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przysługują aktualnie następujące świadczenia:

1. Zasiłki statutowe:
– z tytułu urodzenia dziecka – 800 zł
– z tytułu śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców i teściów  – 200 zł
– z tytuł zgonu członka Związku przysługuje zasiłek w wysokości – 600 zł

 2. Zapomogi:
Bezzwrotną zapomogę losową z funduszu ZNP  przyznaje się  członkom ZNP z tytułu różnych zdarzeń losowych.
Osoby ubiegające się o zapomogę losową powinny złożyć do Sekretariatu ZNP wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz  z uzasadnieniem. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd ZNP.

3. Inne, realizowane w miarę możliwości finansowych, takie jak:

– dofinansowanie z funduszu ZNP do wycieczek i imprez kulturalnych organizowanych przez Związek;

– upominki świąteczne dla emerytów i rencistów –  członków ZNP oraz podarunki z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

    Ponadto:

– wszyscy członkowie ZNP są dodatkowo ubezpieczeni od skutków nieszczęśliwych wypadków (szczegóły, formalności – biuro ZNP);

– legitymacja związkowa uprawnia do zniżki w hotelach związkowych i sanatoriach.

Wszelkie świadczenia przysługują członkom ZNP,  którzy regularnie opłacają składki członkowskie.