Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

V Krajowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Kontynuacja działań w celu wprowadzenia ustawowego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń pracowników nauki i publicznych szkół wyższych w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
– zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze względu na brak uregulowań w ustawie,
– monitorowanie i uzgadnianie zasad ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych,
– doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej – takie m.in. wytyczne do programu działania Rady SzWiN ZNP na kadencję 2019-2014 określono podczas obrad V Krajowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki, która odbyła się w Warszawie w dniach 25 – 26 października b.r.
W porządku obrad znalazły się także wybory Władz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki na kadencję 2019-2024:

Władze Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki na kadencję 2019-2024

wybrane na V Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej RSzWiN ZNP

 

Sekretariat Rady:

Janusz Szczerba Prezes RSzWiN ZNP Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Aneta Trojanowska Wiceprezes RSzWiN ZNP

I zastępca Prezesa

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Cezary Czyżewski Wiceprezes RSzWiN ZNP Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Barbara Kościelniak-Mucha Wiceprezes RSzWiN ZNP Politechnika Łódzka

 

Pozostali członkowie Prezydium RSzWiN ZNP:

Filip Ilkowski Uniwersytet Warszawski
Wirginia Likus Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Jarosław Marczak Uniwersytet Łódzki
Wioletta Przystaś Politechnika Śląska w Gliwicach
Janusz Rak Politechnika Częstochowska
Artur Stec Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Elżbieta Szul-Pietrzak Politechnika Wrocławska

 

Członkowie Prezydium RSzWiN ZNP z głosem doradczym:

Jan Sikorski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Aleksander Smoliński Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Członkowie Zarządu Głównego ZNP:

Janusz Szczerba Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Aneta Trojanowska Uniwersytet Śląski w Katowicach
Cezary Czyżewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Barbara Kościelniak-Mucha Politechnika Łódzka


Delegaci na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP:

Cezary Czyżewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Filip Ilkowski Uniwersytet Warszawski
Barbara Kościelniak-Mucha Politechnika Łódzka
Gabriela Pasturczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wioletta Przystaś Politechnika Śląska w Gliwicach
Stanisław Różycki Uniwersytet Warszawski
Aneta Trojanowska Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jan Sikorski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Artur Stec Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Janusz Szczerba Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

 

Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP:

Jan Sikorski Przewodniczący Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Barbara Dawidowska-Marynowicz wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej SzWiN Uniwersytet Opolski
Edyta Gheribi sekretarz Komisji Uniwersytet Łódzki
Krystian Janiszewski członek Politechnika Śląska w Gliwicach
Małgorzata Kupczyńska członek Politechnika Łódzka

 

Sekcja Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP:

Aleksander Smoliński Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP Politechnika Śląska w Gliwicach
Alicja Biel-Tyralska wiceprzewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP Politechnika Łódzka
Barbara Golińska sekretarz Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jerzy Gracz członek Uniwersytet Szczeciński
Bogdan Kostrzewa członek Uniwersytet Warszawski

Z ramienia ZNP w UMK w Konferencji uczestniczyli: Kol. Małgorzata Skórcz oraz Kol. Adam Wróblewski.