Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

ANKIETA ZNP dotycząca kolejnych form protestu wobec braku wzrostu wynagrodzeń

 

Ankieta

Związku Nauczycielstwa Polskieg
o

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do osób pracujących na uczelniach – zarówno nauczycieli akademickich, jak i osób niebędących nauczycielami akademickimi – o odpowiedź na trzy krótkie pytania w ankiecie dotyczącej kolejnych form protestu wobec braku wzrostu wynagrodzeń.

Jak zauważają przedstawiciele ZNP, szkolnictwo wyższe i naukę dotyka boleśnie problem niewystarczających nakładów finansowych, co skutkuje spadkiem płac realnych pracowników tego sektora, a proponowane przez Rząd RP podwyżki wynagrodzeń znacząco odbiegają od poziomu wzrostu cen. Środowisko akademickie prowadzi w tej sprawie akcję protestacyjną.

Związek Nauczycielstwa Polskiego na UMK, kontynuując akcję protestacyjną związaną z brakiem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz brakiem znaczącego, powyżej inflacji, wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe i w planowanym na 2022 rok budżecie państwa, przygotował ankietę dotyczącą kolejnych form protestu dla pracowników naszej uczelni. Prosimy o jej wypełnienie do 22 września 2022r.

                     Link do ankiety: https://forms.office.com/r/53uRu8NeEb

Szanowni Państwo,
ankieta skierowana jest do wszystkich pracowników UMK, dlatego też zwracamy się z prośbą do naszych członków, by zachęcali także koleżanki i kolegów niezrzeszonych w ZNP do wzięcia udziału w tym, jakże krótkim, badaniu.