Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKCJI PROTESTACYJNEJ

Szanowni Państwo!

       Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, w której zrzeszone są organizacje związkowe działające w uczelniach wyższych i placówkach badawczych, razem z całym Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zrzeszającym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych podjęła aktualnie wspólny protest dotyczący sytuacji pracowników tych instytucji oraz sytuacji samych instytucji edukacyjnych. Hasło przewodnie protestu to EDUKACJA JEST NAJWAŻNIEJSZA.

W ramach protestu powstanie w Warszawie Miasteczko Edukacyjne, które będzie działać od 7 do 14 października. W Miasteczku Edukacyjnym szkolnictwo wyższe i nauka będą obecne 10 i 11 października. Na te dni planowana jest akcja informacyjna dotycząca problemów, z jakimi się borykamy. Całodobowe dyżury będą w nim pełnić przedstawiciele wszystkich okręgów ZNP.  Natomiast na dzień 15 października (sobota) planowana jest wspólna pikieta protestacyjna w Warszawie, której celem jest zwrócenie uwagi na rażące niedofinansowanie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, w tym brak lub nieadekwatne do oczekiwań podwyżki wynagrodzeń. W związku z tym Związek Nauczycielstwa Polskiego w UMK organizuje w dniu 15 października 2022r. wyjazd na pikietę przed MNiE w Warszawie. Planowany jest wyjazd autokarem o godz. 7.00 (spotkanie za Aulą UMK). Pikieta trwać będzie od godz. 11.00 do 13.00.


Wszystkie osoby, które deklarują chęć wyjazdu proszone są o zgłoszenie swojego udziału u p. Teresy Ziemby-Graczyk, mailowo (znp@umk.pl) lub telefonicznie (600183524) do dnia 10 października 2022r.

Zachęcamy wszystkich Państwa, nie tylko członków ZNP, do licznego udziału w akcji protestacyjnej.

Zarząd Uczelniany ZNP w UMK