Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA ZNP w UMK W TORUNIU:

- istnieje od grudnia 1945 roku,
- działa na terenie UMK w Toruniu oraz podległych mu jednostek organizacyjnych zrzeszając pracowników UMK oraz jego emerytów i rencistów,
- jest przede wszystkim rzecznikiem interesów i praw wszystkich pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu.

JESTEŚMY OGNIWEM NAJSTARSZEGO NAUCZYCIELSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W NASZYM KRAJU!
DOBRO  UCZELNI  I  PRACOWNIKÓW  TO  NASZ  GŁÓWNY  CEL!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy, do aktywnego angażowania się w działalność związkową.


DOŁĄCZ  DO  NAS!

                                                                                                       Deklaracja przystąpienia do ZNP:

             Pobierz tutaj

 

Aktualności