Związek Nauczycielstwa Polskiego

przy 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Organizacja związkowa ZNP przy UMK:

-  istnieje od grudnia 1945 roku,

- jest przede wszystkim rzecznikiem interesów i praw wszystkich pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu,

-  działa na terenie UMK w Toruniu oraz podległych mu jednostek organizacyjnych zrzeszając pracowników UMK oraz jego emerytów i rencistów.

JESTEŚMY OGNIWEM NAJSTARSZEGO NAUCZYCIELSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W NASZYM KRAJU!
DOBRO  UCZELNI  I  PRACOWNIKÓW  TO  NASZ  GŁÓWNY  CEL!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy, do aktywnego angażowania się w działalność związkową.

               DOŁĄCZ  DO  NAS!

                                                                                                           Deklaracja przystąpienia do ZNP

Pobierz tutaj

 

Aktualności