Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Obchody 60-lecia ZNP przy UMK

Uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Dnia 10 grudnia 2005 r. w Pałacu Dąmbskich odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia istnienia i pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Prorektor UMK prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP kol. Jarosław Czarnowski, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. Stanisław Różycki, wieloletni Rektor UMK prof. dr hab. Jan Kopcewicz oraz przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Toruniu kol. Józef Korman, pełniący aktualnie funkcję Przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału Toruńskiego ZNP.

W spotkaniu uczestniczyli aktualni członkowie ZNP jak również przedstawiciele innych ogniw związkowych:

– kol. Zdzisław Jaskólski – prezes ZNP w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy;

– kol. Eugeniusz Pazderski- przedstawiciel ZZ Pracowników Collegium Medium UMK oraz byli prezesi i byli działacze ZNP jak: dr Wiesław Radomski, prof. Jan Głuchowski, kol. Adela Kozłowska, kol. Mieczysław Lewicki, kol. Adam Domański kol. i Norbert Markowski.

Wszystkich zebranych oraz gości powitał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK kol. Bronisław Żurawski i poprosił o dalsze prowadzenie zebrania kol. prof. Andrzeja Nowakowskiego, Wiceprezesa ZNP przy UMK.

Referat okolicznościowy wygłosił Prezes ZNP przy UMK kol. Bronisław Żurawski. W referacie tym przypomniał wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w starania o utworzenie uniwersytetu w Toruniu oraz krótko omówił historię ZNP w UMK, przypominając ważniejsze inicjatywy i działania ZNP w UMK. Wymienił również nazwiska tych członków, którzy szczególnie wyróżnili się w tej działalności. Zwrócił uwagę zebranym na najbliższe zadania, jakie stawia sobie Związek Nauczycielstwa Polskiego na Naszej Uczelni oraz we wszystkich ogniwach naszej organizacji. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes ZNP pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. W związku ze zbliżającymi się Świętami oraz Nowym Rokiem życzył zebranym wszystkiego najlepszego w Nowym Roku oraz zdrowych i spokojnych Świąt, a emerytów i rencistów poprosił o odebranie po uroczystości tradycyjnych świątecznych prezentów, które dla nich specjalnie zostały przygotowane.

Następnie głos zabrał Prorektor prof. Grzegorz Jarzembski, który pogratulował dorobku organizacji w okresie 60-lat i stwierdził, że władze uczelni są wdzięczne całej organizacji za wkład w rozwój uczelni oraz partnerską współpracę w rozwiązywaniu trudnych problemów. Podkreślił również, że często w wielu sprawach udaje się z naszą organizacją osiągnąć kompromis i pogodzić interes pracowników z brakiem środków i możliwości władz uczelni. Na zakończenie złożył gratulacje wszystkim odznaczonym i wyróżnionym oraz wszystkim zebranym w imieniu kierownictwa Uczelni życzył wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku.

Kolejnym mówcą był Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Jarosław Czarnowski, który pogratulował organizacji osiągnięć w okresie 60-lat istnienia. Stwierdził, że z wielką przyjemnością Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznał Odznaki 50 lat w ZNP tym wszystkim, którzy legitymuję się, co najmniej 50-letnim stażem członkowskim w naszej organizacji. Są to odznaczenia za wierność Związkowi Nauczycielstwa Polskiego przez okres co najmniej 50 lat, a więc jest to złota rocznica przynależności i działalności w ZNP. Nie wszystkie organizacje w Polsce mają tak wiernych członków. Świadczy to również o aktualności i słuszności działań, jakie podejmował ZNP w środowisku pracowników oświaty i nauki oraz ich skuteczności.

Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie zabiegał o dalszy rozwój oświaty w naszym Państwie, o właściwą rangę społeczną nauczycieli wszystkich typów szkół w tym również nauczycieli akademickich, o właściwe wynagradzanie tej twórczej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli, o właściwe stosunki pracy w szkołach wszystkich typów.

Podkreślił, że ostatnie zjednoczenie się ze Związkiem w jedną strukturę, większości organizacji ZNP działających w różnych uczelniach wyższych daje lepsze możliwości działania całemu związkowi.

Na zakończenie swego wystąpienia kol. Czarnowski pogratulował wszystkim odznaczonym oraz złożył serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne wszystkim członkom organizacji ZNP przy UMK oraz wszystkim przybyłym na uroczystość 60-lecia.

Z kolei prowadzący zebranie kol prof. A Nowakowski poprosił o zabranie głosu Wiceprzewodniczącego Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. Stanisława Różyckiego. Kol. Różycki nawiązał do ostatnich zmian organizacyjnych w naszym Związku. Stwierdził, że zjednoczone organizacje uczelniane będą stanowiły ważną reprezentację związkową wobec administracji państwowej i wyraził nadzieję na dobrą współpracę z rządem przy podejmowaniu ważnych dla naszego środowiska spraw. W końcowej części swego wystąpienia pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym oraz życzył wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku wszystkim członkom naszej organizacji. Następnie Prezes ZNP kol. Bronisław Żurawski odczytał list gratulacyjny z okazji 60 lecia ZNP w UMK od kol. Grzegorza Gruchlika, Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ZNP w Bydgoszczy.

Po tym zabrał głos kol. Zdzisław Jaskólski, Prezes ZNP Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Przekazał on zebranym serdeczne pozdrowienia od organizacji ZNP w ATR w Bydgoszczy i gratulacje z okazji 60–lecia ZNP w UMK. W podziękowaniu za dobrą współpracę między naszymi organizacjami wręczył prezesowi ZNP w UMK specjalny medal stulecia ZNP ustanowiony przez organizację w ATR, oraz wiązankę kwiatów od ZNP w ATR w Bydgoszczy.

Następnym mówcą był przedstawiciel Oddziału Toruńskiego ZNP kol. Józef Korman, aktualnie również Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów. W serdecznych słowach pozdrowił zebranych i złożył gratulacje z okazji 60-lecia ZNP w UMK życzył również wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku.

Z kolei prowadzący obrady kol. A Nowakowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. Stanisława Różyckiego o wręczenie Złotej Odznaki ZNP kol. Marii Borkowskiej.

Następnie Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Jarosław Czarnowski wręczył odznaki za 50-letnią nieprzerwaną przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaczenia te otrzymali: kol. prof. Stefan Cackowski, kol prof. Antoni Czachorowski, kol. Jan Daroszewski, kol. prof. Helena Dziadowiec, kol. Marian Szulc, kol. prof. Mieczysław Wiśniewski i kol. Bronisław Żurawski. Ponadto kol. Jarosław Czarnowski wręczył legitymacje tych odznaczeń kol. Marii Hannie Daroszewskiej i kol. Janinie Kuldo (otrzymały one już te odznaki w dniu 17 września 2005 r. w czasie obchodów 100-lecia ZNP w auli UMK).

Z okazji 60-lecia pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zostały ustanowione specjalne medale. O wręczenie ich został poproszony Prezes ZNP przy UMK kol. Bronisław Żurawski.

Za wieloletnią współpracę z naszą organizacją medale te otrzymali: były Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Jan Kopcewicz, który dotychczas te funkcję pełnił przez największą liczbę kadencji, Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP kol. Jarosław Czarnowski, Prezes ZNP w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy kol. Zdzisław Jaskulski, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZNP w Bydgoszczy kol. Grzegorz Gruchlik oraz Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. prof. Zygmunt Cybulski. Za wieloletnią działalność i przynależność do ZNP przy UMK medale otrzymali: kol. doc. or Karol Karpiński, kol. Urszula Kucza, kol. prof. Stefan Kościelecki, kol. prof. Zygmunt Waźbiński, kol. Jan Antkowiak, kol. prof. Andrzej Kowalczyk, kol. Wiesław Hahn, kol. prof. Renata Bednarek, kol. prof. Bronisława Woźniczka-Paruzel, kol. Mirosław Rudewicz i kol. Urszula Zaborska.

Z okazji 60-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w UMK wszystkie osoby, które pełniły funkcje i aktywnie działały w ZNP zostały wyróżnione specjalnymi listami gratulacyjnymi. Takie Honorowe Listy z rąk Prezesa ZNP przy UMK kol Bronisława Żurawskiego między innymi otrzymali: kol. Urszula Kucza, kol. dr Wiesław Radomski, kol. prof. Jan Głuchowski, kol. Norbert Markowski, kol. Mieczysław Lewicki, kol. Adela Kozłowska, kol. Adam Domański, kol. doc dr Jan Szczepkowski, kol. Maria Bałamącek, kol. prof. Kazimierz Marciniak, kol. Wiesław Hahn, kol. dr Zbigniew Seredyn, kol. prof. Eugenia Tęgowska, kol. Mirosław Rudewicz, kol. Jan Antkowiak, kol. Maria Borkowska, kol. dr Edmund Oberlan, kol. prof. Włodzimierz Tyburski, kol. dr Kazimierz Skrzydlewski, kol. dr Jan Gębal, kol. Zygfryd Pestka, kol. prof. Helena Dziadowiec, kol. Teresa Cybulska, kol prof. Antoni Czacharowski i kol. prof. Andrzej Kowalczyk.

Po części oficjalnej była okazja do rozmów i wspominków przy lampce wina i konsumpcji specjalnie na 60-lecie ZNP w UMK upieczonego tortu.