Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Spotkanie JM Rektora UMK z Zarządem ZNP

Dnia 16 grudnia 2005 r. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski spotkał się z zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK. Spotkanie to było okazją do wręczenia JM Rektorowi Medalu 100-lecia działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60-lecia działalności ZNP w UMK. Medal ten został przyznany prof. dr hab. Andrzejowi Jamiołkowskiemu za owocną współpracę ze Związkiem zarówno na stanowisku Rektora UMK jak również podczas pełnienia obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat przyszłego budżetu Państwa w zakresie szkolnictwa wyższego oraz problemów płac dla pracowników szkół wyższych. Ponadto poruszono kilka problemów aktualnych, ważnych dla pracowników UMK i problemów związanych z dalszym rozwojem naszej Uczelni.