Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Posiedzenie RSzWiN w Warszawie (29 czerwca 2018r.)

„Wprowadzony zostaje przepis, który jasno rozstrzyga sprawę stosowania kosztów uzyskania przychodu w przypadku nauczycieli akademickich” – powiedział Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego komentując poprawki do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podczas spotkania z przedstawicielami ZNP na posiedzeniu Rady SzWiN w dniu 29 czerwca b.r. Mianowicie w ustawie znajdzie się zdanie:
” Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
A zatem: koszty uzyskania przychodu na korzyść nauczycieli akademickich!
Minister J. Gowin poinformował także, że zgodnie z przepisami nowej ustawy m.in.:
– wprowadzony zostaje nowy organ doradczy, czyli Rada uczelni,
– zmianie ulegną kryteria oceny pracownika naukowego,
– wzrosną pensje minimalne.
Tematem posiedzenia Rady były ponadto: sytuacja emerytów i rencistów oraz sprawy organizacyjne Rady.
Z ramienia ZU ZNP przy UMK w posiedzeniu uczestniczyli: Adam Wróblewski i Małgorzata Skórcz.