Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

PISMO DO JM REKTORA WS. AWANSU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH – DAWNYCH ST. WYKŁADOWCÓW NA STANOWISKO WYKŁADOWCY