Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Treść porozumienia dot. zasad zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników UMK w 2023 roku