Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Pismo do JM Rektora ws. wypłaty pracownikom Uczelni jednorazowej nagrody