Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

„Pieniądze mają trafić do wszystkich pracowników na uczelniach publicznych (…)” – mówi Janusz Szczerba, prezes Rady SzWiN Związku Nauczycielstwa Polskiego