Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Wspólne stanowisko organizacji związkowych działających przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie przyjętych zasad zwiększenia wysokości wynagrodzeń zasadniczych

Wspólne stanowisko organizacji związkowych
działających przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Związku Nauczycielstwa Polskiego, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”,
Związku Zawodowego Pracowników Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy oraz Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy)
w sprawie przyjętych zasad zwiększenia wysokości wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu w 2024 r.
na podstawie porozumienia zawartego z Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 6 marca 2024 r.

 

Niniejszym oświadczamy, że porozumienie będące efektem naszych starań zmierzających w kierunku osiągnięcia wspólnego stanowiska organizacji związkowych, jest w naszej ocenie dobrym kompromisem, chociaż nie rozwiązuje wszystkich problemów w zakresie zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu. Mamy tego świadomość i w najbliższym czasie podejmiemy kolejne rozmowy z władzami Uniwersytetu w zakresie wprowadzenia istotnych zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do czego zobowiązał się pierwszy zastępca rektora, pan profesor Wojciech Wysota. Niemniej, wypracowane wspólnie zasady podwyżki wynagrodzeń, które zakładają wzrost wynagrodzeń zasadniczych (co do zasady o 30% w grupie nauczycieli akademickich i o 20% w grupie pracowników niebędących nauczycielami, 23,95% pracownicy obsługi), ale nie obejmują wzrostu dodatków funkcyjnych, są uczciwe w kontekście dbałości o interesy wszystkich grup pracowniczych.  Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że nasze cele są oczywiste i niezmienne: obrona praw, godności i interesów wszystkich pracowników uczelni w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, działanie na rzecz podnoszenia rangi społecznej wszystkich pracowników Uniwersytetu bez wyjątku, a także doktorantów i studentów oraz aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza szkolnictwa wyższego i nauki. Mając na względzie te podstawowe wartości zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim próbom dyskredytacji naszej działalności oraz manifestacji odmiennych stanowisk różnych organizacji związkowych, ponieważ naszą siłą jest jedność i wspólna praca na rzecz społeczności akademickiej – tak pojmujemy naszą społeczną rolę.

 

Komisja Uczelniana  NSZZ „Solidarność”

przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu

  

 wiązek Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu

 

 

Związek Zawodowy Pracowników

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

 w  Bydgoszczy

 

Międzyzakładowy Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

przy CM UMK i Szpitalu Uniwersyteckim

w Bydgoszczy