Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 
Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

 
W imieniu Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Związku

na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze,

które odbędzie się 24 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej nr 604 w Rektoracie

o godz. 15.00 ( I termin ) lub, gdy niezbędny będzie II termin, o godz.15.30.