Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Pismo do JM Rektora w sprawie podwyżek (z 22.09.2007)

Toruń, dnia 22.09.2007r.

Ldz. ZNP- 38/07

JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Wielce Szanowny Panie Rektorze

Stałą troską naszego Związku są między innymi sprawy bytowe pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dlatego też w sytuacji gdy obserwujemy wzrost cen na źródła energii (prąd, gaz) i ostatnio cen żywności, które mają istotny wpływ na budżet gospodarstw domowych, szczególnie pracowników mniej zarabiających, postulujemy rozważenie możliwości podwyżek płac w naszej Uczelni.

Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego rozumie, że podstawą wzrostu płac dla nauczycieli akademickich są odpowiednie uchwały ustalające wysokość kwoty bazowej i zapewnienie środków na podwyżki płac w budżecie państwa.

Biorąc to wszystko pod uwagę wystąpiliśmy do wszystkich posłów naszego regionu z informacją o pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa wyższego z prośbą o podjęcie odpowiednich prac w tym zakresie na terenie Parlamentu. Jest to sprawa bardzo istotna, tym bardziej, że inne grupy zawodowe takie podwyżki związane z inflacją otrzymały.

W aktualnej sytuacji postulujemy rozważenie możliwości podwyżek płac w naszej Uczelni dla nienauczycieli akademickich i najmniej zarabiających nauczycieli akademickich, ze środków jakimi dysponuje ewentualnie Uczelnia (dochody własne, bądź z dotacji z Ministerstwa).

Będziemy wdzięczni za możliwie szybkie przedstawienie możliwości naszej Uczelni w tej sprawie.

Z poważaniem
W imieniu Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Prezes Bronisław Żurawski