Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Pismo do JM Rektora w sprawie bonów (z 16.11.2007)

Toruń, dnia 16.11.2007r.

Ldz. ZNP- 54/07

JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Wielce Szanowny Panie Rektorze,

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości przydziału bonów towarowych ze środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz ewentualnie innych w okresie przedświątecznym. Wieloletnią tradycją na naszym Uniwersytecie było wypłacanie w okresie przedświątecznym pracownikom specjalnego dodatku (tzw. karpiówki) z dochodów wypracowanych przez nasz Uniwersytet. Była to forma z jednej strony pomocy najmniej zarabiającym w okresie przedświątecznym, a z drugiej strony pewna gratyfikacja dla pozostałych pracowników za dobrą pracę w naszej Uczelni. Tego typu wsparcie finansowe w okresie przedświątecznym należy do polskiej tradycji i w wielu zakładach pracy takie dodatki bądź bony pracownicy otrzymują w dalszym ciągu.

Prosimy o rozważenie takiej możliwości. W aktualnych regulacjach prawnych forma bonów jest korzystna dla pracodawcy i dla pracownika. Forma gratyfikacji w okresie przedświątecznym jest bardzo istotna dla sporej grupy pracowników naszego Uniwersytetu.

W załączeniu przesyłamy Panu Rektorowi artykuł z „Gazety Prawnej” dotyczący tego zagadnienia.

Sądzimy, że pozytywne załatwienie tej sprawy zostanie przyjęte przez pracowników naszego Uniwersytetu z wdzięcznością.

Z poważaniem
W imieniu Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Prezes Bronisław Żurawski